Gewoon Lien

Over Gewoon Lien

Waarom doen mensen de dingen die ze doen en waarom op een voor hen typerende manier?
Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in gedrag van mensen en met de oprichting van MyDrives MyHabits werd voor mij een droom werkelijkheid om van mijn passie mijn beroep te maken.

MyDrives bengt de onderliggende drijfveren van mensen (of teams) helder in kaart.
MyHabits doorbreekt vaste gewoonten en helpt je om jezelf en de mensen om je heen beter te begrijpen en leert je vervolgens om flexibeler te worden en zo beter te kunnen inspelen op de steeds veranderende omgeving.
Het uiteindelijke resultaat is dan ook een betere onderlinge communicatie en dit levert efficiëntere teams op.
Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden.

Wilt jij ook weten wat jou drijft en in beweging komen?

Oplossingen ontstaan door een positieve, realistische houding