Een van de dingen die ik het liefst doe is mensen verder helpen in hun ontwikkeling. "Kennis delen is macht" is één van mijn lijfspreuken. Als ik jou leer wat ik weet, dan zijn we samen sterker, meer efficiënt en effectiever en het levert ons ook nog eens tijdbesparing op.

 

Meer doen in minder tijd / Hoe kan ik mezelf beter positioneren / Klant is koning maar mijn baas is keizer..wat nu? / Kunnen we nu eens echt praten? / Help, alweer een vergadering . Zomaar een greep uit de trainingen en workshops.

 

Bij alle genoemde trainingen kan worden samengewerkt met professionele trainers/bureaus.

Simpelweg omdat mijn agenda soms vol is of omdat de groep te groot is.

Gewoon Lien staat echter garant voor kwaliteit en alles is bespreekbaar.

 

Trainingen zijn vaak ook in de vorm van een workshop te boeken. Een verkort programma waarin je lekker met elkaar aan de slag gaat.

 

Ontdek de ware kleuren in je team

Inzicht in de drijfveren van jezelf (en van je teamgenoten) zorgt ervoor dat je begrijpt waarom je met de ene collega kunt lezen en schrijven terwijl die andere collega maar iets hoeft te zeggen en jij voelt je bloed al koken.

MyDrives brengt de onderliggende drijfveren van mensen (of teams) helder in kaart en MyHabits is het vervolgprogramma dat vaste (ongewenste) patronen doorbreekt en je flexibeler maakt. Hierdoor kun je beter inspelen op de steeds veranderende omgeving / situaties. 

Het uiteindelijke resultaat is dan ook een betere onderlinge communicatie, efficiëntere teams en betere samenwerking en dus meer resultaat.

 


Teamprestaties optimaliseren

Echt Samenwerken met een Hoofdletter krijg je alleen maar wanneer je elkaar werkelijk vertrouwt.

Te vaak zien we kunstmatige harmonie, micromanagement. Mensen zeggen dan dat ze elkaar vertrouwen maar durven niet echt te zeggen wat ze van elkaar vinden of wat ze nodig hebben en er niet op te vertrouwen dat een ander het goed doet en dus niet los te laten. Natuurlijk speelt de manier van praten en delen wel een rol maar wat er onder de tafel ligt, krijgen we met deze training wel erboven. Dan pas kun je toewerken naar resultaat. 

 

 

Constructieve gesprekken voeren

Feedback geven en ontvangen

Hoe voer je een constructief gesprek en zorg je dat de ander zich niet aangevallen voelt?

In zowel zakelijke als privé situaties komt het nog te vaak voor dat we ons niet bewust zijn wat de ander nodig heeft. Er wordt vaak te weinig op elkaar afgestemd waardoor het gezamenlijk doel niet bereikt wordt. 


In welk stadium bevindt mijn team zich?

De teamontwikkeling in kaart brengen: In welk stadium bevindt het team zich?

Het teammodel van Bruce Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd. Het doorlopen van alle fasen in een vaste volgorde is van het grootste belang om als team optimaal te functioneren, volgens Tuckman. Feitelijk betekent dit dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gedragsnormen hebben vastgesteld en gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt.

 

Volgens zijn model kunnen er vijf stadia in de ontwikkeling van teams worden onderscheiden:  1) de vormfase, 2) de stormfase, 3) de normfase, 4) de prestatiefase en uiteindelijke de 5) afscheidsfase. Deze stadia worden in de praktijk niet altijd strikt na elkaar doorlopen. Veel teams blijven zelfs halverwege steken. Zo worden er bijvoorbeeld gedragsregels en afspraken gemaakt die contraproductief zijn.

 

 


Help, teveel informatie

 

Hoeveel informatie kun je daadwerkelijk terughalen na een training of vergadering? Met mindmapping zorg je ervoor dat je 80-100% van de informatie kunt terughalen.

 

Help! Een presentatie geven... Bereid je met mindmapping voor en sta nooit meer met je mond vol tanden omdat je de draad van het verhaal kwijt bent.

 

In deze training leer je hoe je op een gemakkelijke manier informatie logisch kunt bundelen en visueel maken.

 

 

 

 

Klantgerichtheid en klantenbinding

In samenwerking met echte verkooptrainers is er een programma ontwikkeld dat jou helpt de klant te zien, te horen en te binden.

 

Als je wil verkopen en wil blijven verkopen, zal je daar iets voor moeten doen.

 

*foto Gerd Altmann


Meer doen in minder tijd

 

Heb je weinig structuur in je genen? Heb je vaak het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten? 

 

Laat je op weg helpen een goede structuur aan te brengen waardoor je weer grip op je leven krijgt.