Ontdek de ware kleuren in je team

Inzicht in de drijfveren van jezelf (en van je teamgenoten) zorgt ervoor dat je begrijpt waarom je met de ene collega kunt lezen en schrijven terwijl die andere collega maar iets hoeft te zeggen en jij voelt je bloed al koken.

MyDrives brengt de onderliggende drijfveren van mensen (of teams) helder in kaart en MyHabits is het vervolgprogramma dat vaste (ongewenste) patronen doorbreekt en je flexibeler maakt. Hierdoor kun je beter inspelen op de steeds veranderende omgeving / situaties. 

Het uiteindelijke resultaat is dan ook een betere onderlinge communicatie, efficiëntere teams en betere samenwerking en dus meer resultaat. 

MyMatch is een tool dat wordt gebruikt bij Werving en Selectie om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen.  

 


Teamprestaties optimaliseren

Echt Samenwerken met een Hoofdletter krijg je alleen maar wanneer je elkaar werkelijk vertrouwt.

Te vaak kom ik kunstmatige harmonie tegen. Mensen zeggen dan dat ze elkaar vertrouwen maar durven niet echt te zeggen wat ze van elkaar vinden of wat ze nodig hebben. Natuurlijk speelt de manier van praten en delen wel een rol maar wat er onder de tafel ligt, krijgen we met deze training wel erboven. Dan pas kun je toewerken naar resultaat. 

 

 

 

Constructieve gesprekken voeren

Hoe voer ik een constructief gesprek en zorg ik dat de ander zich niet aangevallen voelt?

In zowel zakelijke als privé situaties komt het nog te vaak voor dat we ons niet bewust zijn wat de ander nodig heeft. Er wordt vaak te weinig op elkaar afgestemd waardoor het gezamenlijk doel niet bereikt wordt. 


In welk stadium bevindt mijn team zich?

De teamontwikkeling in kaart brengen: In welk stadium bevindt het team zich?

Het teammodel van Bruce Tuckman geeft inzicht in de ontwikkeling van een team in de tijd. Het doorlopen van alle fasen in een vaste volgorde is van het grootste belang om als team optimaal te functioneren, volgens Tuckman. Feitelijk betekent dit dat een team nooit goed zal presteren zolang ze geen gedragsnormen hebben vastgesteld en gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt.

 

Volgens zijn model kunnen er vijf stadia in de ontwikkeling van teams worden onderscheiden:  1) de vormfase, 2) de stormfase, 3) de normfase, 4) de prestatiefase en uiteindelijke de 5) afscheidsfase. Deze stadia worden in de praktijk niet altijd strikt na elkaar doorlopen. Veel teams blijven zelfs halverwege steken. Zo worden er bijvoorbeeld gedragsregels en afspraken gemaakt die contraproductief zijn.

 

 


Help, teveel informatie

Mindmapping

 

Hoeveel informatie kun je daadwerkelijk terughalen na een training of vergadering? Met mind mapping zorg je ervoor dat je 80-100% van de informatie kunt terughalen.

Vind je het lastig om een presentatie te geven. Met mind mapping is dat verleden tijd.

 


Meer doen in minder tijd

 

Heb je weinig structuur in je genen? Heb je vaak het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten? 

 

Laat mij jou op weg helpen een goede structuur aan te brengen waardoor je weer grip op je leven krijgt.