Praktische cursussen voor jong en oud

Leren typen is net zo belangrijk als het leren van een goed handschrift

 

“Het aantal typetaken in het middelbaar onderwijs en in de hele maatschappij neemt toe. Door te leren typen bereiden scholieren en werkzoekenden zich beter voor op de nabije toekomst of werk je gewoonweg aan je vaardigheden. Blindtypen hoort tegenwoordig een basisvaardigheid te zijn, net als een goed handschrift.”

Leer blind typen en win ontelbare uren werk- en leertijd!
De typecursus biedt dé oplossing! Tijdens deze cursus leer je snel, blind en met tien vingers typen. Je volgt 12 lessen en werkt zelfstandig thuis met behulp van ons online programma. Duidelijke uitleg, resultatenoverzichten, interactie, en begeleiding persoonlijk en via e-mail en een hoog percentage geslaagden zijn kenmerkend voor deze typcursus. 


In samenwerking met Gigakids organiseer ik typecursussen voor kinderen op de basisschool. 

In 12 wekelijkse lessen leert je kind blind typen op een leuke en speelse manier.

 


Nu ook typecursus voor volwassenen!

Ben je het moe om te zoeken naar de letters op het toetsenbord? 

Nooit geleerd om met een computer te werken?

Ook mogelijk in combinatie met office vaardigheden.

Cursusduur is afhankelijk van keuze 12-15 weken.